Gruodžio mėnesio skelbimai

• Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Gruodžio 3 d. – Pirmas Advento sekmadienis ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai. Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje prieš ir po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Gruodžio 3 – 24 d. rytais – Rarotinių pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas:
- Sekmadieniais – 8.20 val. išstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.Skaityti daugiau


Advento prasmė

Viešpatie, atverk mūsų širdis, kad galėtume suprasti ir pamatyti išganymo darbą, kurį Tu pradedi dėl mūsų visų! Būtent taip ir yra: kiek mes besistengtume suvokti, išprotauti, viską daryti, kad būtume geri,- jeigu Viešpats neatveria mūsų širdies, mes nieko nepasieksime. Žinau, kad žmogiškai tai yra nesuprantama, nes žmogus yra įpratęs viską perleisti per savo smegenų filtrą, bet dieviški dalykai, - įsidėkime tai gerai į galvą, - eina ne per mūsų smegenis, o per širdį. Jeigu mūsų širdis uždaryta, gali net pats Jėzus sugrįžti į žemę, o mums tai visai nerūpės. Jeigu galvojame, kad ir šiais metais galėsime praleisti Adventą, kaip iki šiol, jis bus kaip ir visi kiti laikotarpiai, nepakeičiantys mūsų gyvenimo, bus n-toji proga, kurią Dievas mums duoda atsivertimui, o mes dar kartą Jam sakysime, kad neturime laiko, arba dar geriau - kad esame jau atsivertę. Kai liausimės naudoti vien tik savo smegenis ir pradėsime atverti širdį, pastebėsime, kad esame vargšai, begaliniai vargšai, reikalingi pagalbos, reikalingi meilės, nieko neturintys. Visos mūsų pastangos susitaupyti pinigų, apsirūpinti senatvei, pasistatyti pilis iš smėlio atrodys tuščios ir beprasmės. Visa tai, ką sukandę dantis išplėšėme iš kitų rankų, vieną dieną bus iššvaistyta, ir tuo naudosis tie, kuriems užvėrėme savo širdį. Adventas yra visai kas kita. Adventas – tai Jėzaus laukimas, bet jeigu mes nieko nelaukiame, Jis nelįs mums į akis. Tik atėjus Dienai Jis negalės mūsų atpažinti ir apginti. Adventas – tai reiškia dovanoti save, kad vėl atgautum, Adventas – leisti save sunaikinti, kad Kažkas mus atkurtų naujus ir spindinčius, vertus Dievo Karalystės. Gero širdies Advento!Advento kelionė

Adventas į mūsų kasdienybę visada ateina ne laiku, nors iš kalendorių gerai žinome, kada jis ateis. Tačiau vis vien kasmet būname jo tarytum iš pasalų užklupti. Studentai turi atsiskaityti dėstytojams, prekybininkams pats darbymetis, be to, metų pabaiga, tad visos įstaigos, firmos, įmonės turi suvesti savo metinius balansus. Adventas įsiterpia į skubėjimo bei šurmulio visuomenę, kuri niekada neturi laiko ir dirgliai reaguoja į kiekvieną bandymą jį perdalyti.
Skaityti daugiau


Lakričio mėnesio skelbimai

• Spalio 1 - 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.
- Kviečiame Rožinį kalbėti kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.
• Spalio 1 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Spalio 2 d. - Šv. Angelų sargų (policijos) diena ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Spalio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvijomis.Skaityti daugiau


Visi šventieji

Kasdien prisimindami ir minėdami vieną ar kitą šventąjį, kartą metuose pagerbiame visus šventuosius, pasiekusius Dangų ir gavusius, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli.

Visų Šventųjų iškilmė pradėta švęsti jau IV a. Tais laikais Visi Šventieji būdavo minimi pirmąjį sekmadienį po Sekminių. Kai popiežius Bonifacas IV 609 m. pašventino Panteoną, jį pavertė krikščionių bažnyčia, suteikdamas jai Švč. Mergelės Marijos ir Kankinių vardą. Popiežius Grigalius III (731-741 m.) pašventino koplyčią prie šv. Petro bazilikos Visų Šventųjų vardu ir perkėlė šią šventę į lapkričio 1 d., o popiežius Grigalius IV (827 – 844 m.) įvedė Visų Šventųjų iškilmes visoje Bažnyčioje.


Skaityti daugiau


Spalio mėnesio skelbimai

• Spalio 1 - 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.
- Kviečiame Rožinį kalbėti kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.
• Spalio 1 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Spalio 2 d. - Šv. Angelų sargų (policijos) diena ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Spalio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvijomis.Skaityti daugiau


Rugsėjo mėnesio skelbimai

• Rugsėjo 1-8 d. – Trakų Švč. M. Marijos, Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai.
- Šv. Mišios 10, 12, 17 ir 18 val.
• Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena bei pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- 9 val. Šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir pedagogus.
• Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.Skaityti daugiau


"Laisvės diktatūra – kas tai?" Kalba dr. Vincentas Vobolevičius.

"Tiesa ir laisvė versle" Kalba Petras Masiulis.

"Teisė vardan laisvės: išteisinti ar nuteisti?" Kalba Vygantas Malinauskas.


Rugpjūčio mėnesio skelbimai

• Rugpjūčio 1 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Rugpjūčio 2 d. – Porcinkulės:
- Švč. M. Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porcinkulės) pašventinimo minėjimas. Šią dieną galima pelnyti visuotinius atlaidus aplankius katedrą arba parapijinę bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą ir esant malonės stovyje arba atlikus išpažintį priimti Šv. Komuniją
• Rugpjūčio 3d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8:30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais už kuriuos norėtumėte pasimelsti palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Rugpjūčio 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Didžiosios Švč. M. Marijos Bazilikos (Marija Madžiore) pašventinimo minėjimas:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau


Kino vakaras - Liepos 15 d. Kviečiame smagiai praleisti šeštadienio vakarą kine.

Šis filmas sukurtas pagal knygą, kurios populiarumas stulbinamas! Parduota daugiau nei 10 milijonų knygos egzempliorių! Tai realaus žmogaus išgyventi jausmai perteikti pasitelkiant romano stilių. Tai istorija keičianti žmones ir gydanti sielą. Filme tyrinėjamos meilės, netekties ir kaltės temos. Filmo herojus, nepažįstamojo pakviestas į apleistą miško trobelę, išgyvena daugybę patirčių. Šie pokalbiai ir patirtys apima platų spektrą klausimų, su kuriais žmonės grumiasi ne vieną šimtmetį. Kodėl mums tenka išgyventi skausmą ir susidurti su netektimis? Kodėl Dievas leidžia vešėti blogiui pasaulyje? Kodėl žlunga viltys? Kaip išmokti pasitikėti Dievu patiriant neapsakomą kančią?

Atsiliepimas apie knygą: Aš tikrai maniau, kad „Trobelė“ – tiesiog dar viena knyga. Žmonės, patikėkite, – visai ne! Kai prasideda kokie nors madingi judėjimai, nekreipiu į juos dėmesio. Tačiau kalbant apie „Trobelę“ aš ne tik įšokau į jos traukinį, bet dar ir prašau mašinisto, kad sustotų ir paimtų visus mano draugus. Neprisimenu, kada mano gyvenime knyga, juo labiau grožinė, turėjo tokį gydomąjį poveikį. Kviečiame smagiai praleisti šeštadienio vakarą kine.

Instrumentų Karalius kviečia

Kviečiame sekmadienio popietes praleisti su vargonais, išgirsti, kaip virtuoziškai, išradingai ir spalvingai prakalbinamas karaliumi tituluojamas instrumentas. Ir būtinai pasinaudoti galimybe pasižvalgyti po vargonų vidų bei patiems pabandyti pagroti rankomis ir net kojomis! Nacionalinė vargonininkų asociacija, šiemet mininti savo veiklos 10-metį, organizuoja dešimties edukacinių koncertų ciklą visai šeimai, kurio trys koncertai įvyks Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje.

Popiežius Pranciškus paskyrė penkis naujus kardinolus

Popiežius Pranciškus trečiadienio, birželio 28 pavakare paskyrė penkis naujus kardinolus iš penkių skirtingų kraštų: Malio, Ispanijos, Švedijos, Laoso ir Salvadoro. Kardinolų skyrimo konsistorija, ketvirtoji popiežiaus Pranciškaus pontifikate, įvyko Šv. Petro bazilikoje dalyvaujant daugiau nei 160 kardinolų iš dabartinių 220 Kardinolų kolegijos narių.

Pagal amžių visi penki nauji kardinolai galėtų dalyvauti konklavoje. Jie yra: Bamako arkivyskupas Jean Zerbo; Barselonos arkivyskupas Juan Jose Omella Omella; Stokholmo vyskupas Anders Arborelius, OCD; Pakse Apaštališkasis vikaras, Proconsolare titulinis vyskupas Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun ir Salvadoro vyskupas augziliaras, titulinis Mulli vyskupas Gregorio Rosa Chavez.
Skaityti daugiau


Liepos mėnesio skelbimai

• Nuo liepos 1 d. Katedroje kalbėsime Rožinį prašant taikos ir kitomis aktualiomis intencijomis:
- Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių.
- Ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį prieš vakaro Šv. Mišias – 17.20 val.
- Sekmadienį prieš 12val. Šv. Mišias
• Liepos 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
- 1 – 12 d. – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišios 8, 10, 12 (Suma) ir 19 val. Po Sumos iškilmingai einami Kryžiaus kelio kalnai.
• Liepos 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.Skaityti daugiau


Kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuojuTeofiliaus Matulionio metų kulminacija. Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Beatifikacijos Apaštališkąjį laišką popiežiaus Pranciškaus vardu per beatifikacijos Mišias Vilniuje paskelbė Popiežiaus legatas, kardinolas Angelo Amato, S.D.B., Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Apaštalikajame laiške nustatyta kasmet švęsti palaimintąjį Teofilį Matulionį birželio 14 d. Paskelbus Apaštalikąjį laišką buvo atidengta prie Vilniaus arkikatedros bazilikos iškeltas palaimintojo Teofiliaus Matulionio atvaizdas.

Popiežiaus legatas perskaitė beatifikacijos Apaštalikąjį laišką išklausęs Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko prašymą skelbti Teofilių Matulionį palaimintuoju. Kreipdamasis į kardinolą Amato, beatifikacijos Mišių celebrantus ir tikinčiuosius palaimintojo Teofiliaus Matulionio biografiją perskaitė arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos postulatorius, kun.Mindaugas Sabonis.Skaityti daugiau


Birželio mėnesio skelbimai

• Gegužės 31 – Švč. M. Marijos Apsilankymo iškilmė.
• Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose dalyvauti.
- Po vakaro Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas. Palaiminimas Švč. Sakramentu.
• Birželio 1 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- Jėzaus Širdies litanija giedosime prieš vakaro Šv. Mišias.
• Birželio 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Birželio 3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.Skaityti daugiau