Kalėdojimas - parapijiečių lankymas

Darbo dienomis nuo 16 val., šeštadienį nuo 11 val., o sekmadienį nuo 14 val.

  • Sausio 24 d. Antradienis - Biliūno g.
  • Sausio 25 d. Trečiadienis - Liepų g.
  • Sausio 26 d. Ketvirtadienis - Melioratorių ir Gedimino g. 2 4 6 8
  • Sausio 27 d. Penktadienis - Dariaus ir Girėno g.
  • Sausio 28 d. Šeštadienis - Kapų ir Saulės g.

  • Sausio 29 d. Sekmadienis - Ajerų g.
  • Sausio 30 d. Pirmadienis - Mažūjų Būdežerių k.

  • Vasario 4 - 5 d. Šeštadienis - Sekmadienis - Gudelių k.A†A garbės prelatas Antanas Maskeliūnas
(1931–1954–2017)

2017 m. sausio 11 d., Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, mirė garbės prelatas Antanas Maskeliūnas. Garbės prelatas Antanas Maskeliūnas gimė 1931 m. kovo 19 d. Vainiūnų kaime, Lazdijų rajone. Mokėsi Seirijų pradžios mokykloje, Alytaus I-oje vidurinėje mokykloje. 1950 – 1954 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1954 m. gruodžio 19 d. vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo pašventintas kunigu.Skaityti daugiau

Kad susivienytume, turime mylėti

Sausio 18-25 d. pradėsime maldos už krikščionių vienybę aštuondienį, kurio ištakos – vieno amerikiečių kunigo tėvo Polio Votsono (Paul Wattson) iniciatyva. Toks aštuondienis pirmąsyk įvyko 1908 m. T. Polis Votsonas parinko jai datas tarp sausio 18 ir 25 d., kad maldų aštuondienis baigtųsi Šv. Pauliaus Atsivertimo šventės dieną. Juk krikščionių vienybė reikalauja atsivertimo; ji neįmanomą be per¬keičiančios Kristaus šviesos. Šviesa kelyje į Da¬maską iki širdies gelmių sukrėtė Saulių. Ji per¬keičia ir mūsų žvilgsnį, kuriuo žiūrime vieni į kitus, ji leidžia mums palikti išankstines nuostatas ir jau pramintus kelius.Skaityti daugiau

Sausio mėnesio skelbimai

• Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji Metai. Ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- Visose Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
- Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą melsime taikos sau ir pasauliui.
- Visas Šv. Mišias pradėsim himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“
- Už pamaldų dalyvavimą Šv. Mišiose, kuriose kalbamas arba giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ suteikiami visuotiniai atlaidai.
• Sausio 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Sausio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
• Sausio 5 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 val. iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
Skaityti daugiau

Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos kalėdinis sveikinimas

Mielieji,

neseniai užbaigėme ypatingą Dievo malonės metą – Gailestingumo metus. Tačiau Jubiliejinių metų aidai vis dar skamba mūsų protuose ir širdyse. Jie primena, jog Dievo gailestingumas tęsiasi amžinai ir niekada neišsenka. Atpažindami ir su dėkingumu priimdami jo gailestingumą, gyvai atsiliepiame į Jėzaus norą, perteiktą per šventąją seserį Faustiną: „Trokštu, kad visas pasaulis pažintų mano gailestingumą“ (D 687).

Šventosios Faustinos perduoti dieviškąjį gailestingumą skelbiantys Viešpaties žodžiai mums yra labai svarbūs. Jie užtikrina, jog galime naujai priimti Dievą kaip mums artimą, mus vertinantį, branginantį, mumis pasitikintį. Pasibaigus Jubiliejiniams metams neturi pasibaigti mūsų pastangos priimti, išgyventi bei liudyti Dievo gailestingumą. Taip pat ir žmogaus gailestingumą, pasireiškiantį artimo meilės darbais.
Skaityti daugiau

Su gimtadieniu, Jėzau

Neretai Šv. Kalėdos vaikams (o kartais ir suaugusiesiems) asocijuojasi tik su Kalėdų senelio laukimu, šurmuliu, galbūt net rūpesčiais ieškant dovanų, bet tikroji Kalėdų švenčių prasmė daug gilesnė. Adventas – džiugaus laukimo metas, vainikuojamas Kūčių vakaru – kūdikėlio Jėzaus gimimu. Šis katalikiškojo pasaulio įvykis mums skelbia žinią, kad gimęs Atpirkėjas padovanojo mums save kaip dovaną – gydančią, guodžiančią, raminančią mūsų širdis ir sielas.

Mūsų visų pareiga Viešpaties gimimo dieną paminėti iškilmingai. Deja, kintantys visuomenės prioritetai ir greitėjantis gyvenimo tempas diktuoja kitokią realybę. Ko mums labiau reikia? Dievo artumo, gilesnio tikėjimo prasmės ieškojimo, gerų darbų ar lakstymų po prekybos centrus ieškant dovanų, pasilinksminimų ir besaikio persivalgymo švenčių proga?Skaityti daugiau


.


Adventinis koncertas šeimai - „Ant angelo sparnų“

Gruodžio 11 dienos popietę parapijos namuose vyko adventinis koncertas šeimai „Ant angelo sparnų“ , kurį organizavo Vilkaviškio dekanato šeimos centras. Renginio svečiai – Vilkaviškio kultūros centro mišrus kamerinis choras „Uosija“ (vad. L. Venclovienė). Žiūrovus maloniai nustebino kiek atjaunėjusi parapijos namų salė, su milžinišku angelo karpiniu priešakyje. Šeimos centro savanoriai čia darbavosi ne vieną dieną.

Degančios žvakės Adventiniame vainike, choro dainos ir renginio vedėjos Linos Skaisgirienės eilės kvietė žiūrovus į kelionę laiku – nuo ilgesingų žiemos vakarų iki saulės grįžimo laukimo po Kūčių nakties. Žiūrovai buvo kviečiami pamąstyti, kiek Atjautos, Paguodos, Vilties ir Laiko dovanojame vieni kitiems.Skaityti daugiau