Skiautinių meno paroda

Gruodžio 18 d. po sumos Šv. Mišių parapijos salėje organizuojama skiautinių proda. Kauno klubas "Skiaučių menas" įsikūrė 1995 m. Šiuo metu jis jungia 16 kuriančių moterų. Surengta virš 150 parodų Lietuvoje ir užsienyje. Kūrybinis 1999 m. pasididžiavimas penkiasdiašimties klubo "Skiaučių menas" dalyvių kolektyvinis kūrinys, susidedantis iš 2000 nesikartojančių kvadratėlių, pripažintas didžiausiu Lietuvos skiautiniu ir rekordiniu dalyvių skaičiumi. Jis įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą.
Paminėta negimusio kūdikio diena

Lapkričio 23 d. Lietuvoje minima kaip Negimusio kūdikio diena. Vilkaviškio dekanato šeimos centro ir Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva buvo organizuota akcija „Ačiū, kad leidai gyventi“. Šia akcija siekiama parodyti, kad kiekvienas pradėtas kūdikis turi teisę gimti, o kiekviena kūdikio besilaukianti mama turi teisę sulaukti pagalbos. Bažnyčia visus kvietė melstis to vakaro šv. Mišiose, vienytis maldoje už žmones, netekusius kūdikio, neišgyvenusius vaikelius ir fizinio bei dvasinio išgydymo reikalingas šeimas.

Ši diena prisimenama dėl to, kad 1955 m. lapkričio 23 d. tuometinė valdžia priėmė abortus legalizuojantį įstatymą, leidžiantį nutraukti nėštumą iki 12 savaičių. Nuo tada tūkstančiai kūdikių kasmet netenka teisės išvysti pasaulį. Statistikos departamento duomenimis, pernai Lietuvoje dėl aborto pasaulio neišvydo 4735 kūdikiai, o Vilkaviškio rajone nutrauktos 23 gyvybės.Skaityti daugiau

Gruodžio mėnesio skelbimai

• Lapkričio 27 - Gruodžio 24 d. rytais – Rarotinių pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas:
- Sekmadieniais – 8.20 val. įstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.
• Lapkričio 27 d. - Pirmas Advento sekmadienis:
- 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai ir Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelės. Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje prieš arba po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
• Lapkričio 30d. - šv. apaštalo Andriejaus šventė.
• Gruodžio 1 d. - pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau

Advento reikšmė

Šiek tiek neįprasta, kad naujieji liturginiai metai prasideda ne mums įprastu švelniu pasakojimu apie angelo Gabrieliaus apsilankymą pas Mergelę Mariją, derančiu prie jau uždegamų eglučių ir pasipuošusių Kalėdoms vitrinų, bet pasaulio pabaigos aprašymu, vaizdu, kuris labiau tiktų liturginių metų pabaigos iliustravimui.

Visgi adventas – ne tik mielų prakartėlių lankymas, kreipiantis žmonijos atmintį įsikūnijimo įvykio link, bet taip pat žvilgsnis į laikų pabaigą, kai, anot Lewiso, Dievas pasirodys be jokios kaukės ir ištiks kiekvieną kūrinį arba neįveikiama meile, arba nenugalimu šiurpu. Susitikimas su mysterium tremendum neatrodo labai jaukus. Anot Karlo Rahnerio, negalime suvokti Antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo, ir mėgindami apie tai prabilti, imame mikčioti...Skaityti daugiau

Akcija „Gerumas mus vienija

Pirmąjį Advento sekmadienį „Caritas" Lietuvoje jau 19-ą kartą pradės vykdyti vargstantiems paremti skirtą labdaros akciją „Gerumas mus vienija". Ji Lietuvoje yra vykdoma nuo 1997 metų. Akcijos metu platinamos žvakelės, norint atkreipti žmonių dėmesį į šios organizacijos tarnystę ir surinkti aukų gailestingumo darbams tose parapijose, kur žvakelės yra platinamos. Šiais metais kviečiame Jus žvakelių platinimą susieti su Advento vainiko tradicijos puoselėjimu šeimose. Vilkaviškio vyskupijos „Caritas" aukas už žvakeles naudoja taip pat pagal paskirtį labiausiai skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti visoje vyskupijoje. Šios aukos patenka į specialų fondą „Gerumas mus vienija" ir nėra naudojamos darbuotojams išlaikyti ar kitoms veikloms remti.


Skaityti daugiau


Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pasirašyti galima tiek ant popieriaus lapų, tiek internetu. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą. Parašai Lietuvoje renkami iki gruodžio 9 d., tad kviečiame paskubėti.

Europos Sąjungos teisėje yra nuostata, kad surinkus ne mažiau nei 1 mln. parašų iš bent 7 ES valstybių galima paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus. Tai vadinama Europos piliečių iniciatyva. 2015 m. gruodžio 11 d. buvo užregistruota Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“. Siekiama, kad ES teisėje būtų aiškiai apibrėžtos santuokos ir šeimos sąvokos: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Vieniša mama ar vienišas tėtis bei jų vaikai būtų laikomi šeima, tačiau šeima nebūtų laikomos vienalytės partnerystės.Skaityti daugiau

Apaštalinis nuncijus su Vilkaviškio vyskupijoje tarnaujančiais vyskupais ir kunigais meldėsi už mirusius dvasininkus

Vilkaviškio vyskupijos Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje lapkričio 8-ąją, kaip įprasta paskutiniąją Vėlinių oktavos dieną, buvo meldžiamasi už vyskupijoje įvairiu metu dirbusius ir amžinybėn iškeliavusius dvasininkus - vyskupus, kunigus, klierikus, vienuolius.

Minėjimui iškilmingumo suteikė ne tik pro katedros vitražų langus į šventovę įvairiomis spalvomis žaismingai kritę saulės spinduliai, skoningos gėlių kompozicijos, ilgiau nei įprasta vidudieniais visu grožiu į pamaldas kvietę bažnyčios varpai, bet svarbiausia - neeilinio svečio – Šventojo Tėvo atstovo, Apaštalinio nuncijaus J.E. arkivyskupo Pedro Lopez Quintana viešnagė ir vadovavimas Šv. Mišioms. Eucharistijos švęsti atvyko per penkiasdešimt vyskupijos kunigų, dalyvavo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis. Prieš Šv. Mišias buvo giedamos gedulinės psalmės (dieninė), o po jų - Viešpaties angelo malda.Skaityti daugiau

Mažasis Katalikiškas Kino Teatras
2016 Lapkritis

Tradiciškai kiekvieną mėnesį Vilkaviškio parapijos namuose vyko vertybiškos Mažojo Katalikiško Kino Teatro peržiūros. Trečiadienį (lapkričio 9 dieną), siaučiant žvarbiam orui, į Vilkaviškio parapijos namus rinkosi šeimos, draugai, pažįstami, o gal ir nepažįstamieji, - viso apie 50 žmonių... Visus pritraukė tradicinis kasmėnesinis vertybiškas Mažojo Katalikiško Kino Teatro (MKKT) seansas. Prieš prasidedant filmo peržiūrai, aktyvi ir mylinti Pukelių šeima iš Marijampolės pasidalino nuostabiu liudijimu ir savo įžvalgomis. Šeimyna dalinosi savo tikėjimo kelionės patirtimi, per maldą vykstančiais Dievo stebuklais ir malonėmis. Jie ragino ir kitus melstis, įkvėpė džiugia nuotaika ir maloniai nuteikė filmo peržiūrai.


Skaityti daugiau

Vilkaviškio dekanato šeimos centro susirinkimas

Kaip žinia, kiekvieno mėnesio 13 diena – Švč. Mergelės Marijos diena. Vilkaviškio dekanato Šeimos centras šiomis dienomis kviečia melstis už visas dekanato šeimas, šeimos centro veiklas, savanorių bendrystę ir tvirtumą. Lapkričio 13-ąją, maldos vakaro metu, išsakėme visiems svarbias intensijas, prašėme Dievo pagalbos, užtariant Vilkaviškio parapijos globėjai Švč. M. Marijai ir vyskupijos globėjui Šv. Antanui Paduviečiui. Vakaro pabaigoje vedami sesers Gertrūdos ir šeimos centro bičiulio Evaldo pašlovinome Dievą. O kol suaugusieji meldėsi ir šlovino, mažieji šeimų atstovai pagarbino Dievą, gražiai bendraudami ir ramiai žaisdami. Dalyvavusioms šeimoms dėkojame už bendrystę, o nedalyvavusias kviečiame švč. Mergelės Marijos dieną paminėti ateinančiuose maldos vakaruose.

Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoris Evaldas Plečkaitis


Gailestingumo metų uždarymas Vilkaviškio katedroje

Lapkričio 13-ąją, Vilkaviškio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje, kaip ir visose katalikų pasaulio pagrindinėse šventovėse, tikintieji kiek gausiau nei įprastais sekmadieniais susirinko į Šv. Mišias švęsti Jubiliejinių Gailestingumo metų pabaigos iškilmių.

Šv. Mišios pradėtos katedros choro iškilmingai giedamu Gailestingumo metų himnu. Eucharistijai vadovavęs Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila pradžioje pastebėjo, jog Jubiliejinių Gailestingumo durų simboliškai neuždarys, tačiau po palaiminimo visi kviečiami kartu sugiedoti „Magnificat“, tuo aktu pasišvenčiant Dievo Motinai Marijai, pasivedant jai tarnauti kaip Gailestingumo Motinai.

Šv. Eucharistiją prie altoriaus kartu su vyskupu šventė būrelis kunigų iš įvairių vyskupijos parapijų. J. E. vyskupas R. Norvila homilijoje pasidalijo su tikinčiaisiais popiežiaus Pranciškaus kai kuriomis įžvalgomis apie gailestingumą, jo išsakytais krikščioniškos minties perlais įvairiomis progomis per visus Jubiliejaus metus. Visų pirma, atidarant Jubiliejaus metus, buvome kviečiami iš naujo apmąstyti Dievo gailestingumą ir į jį pažvelgti nauju žvilgsniu, kad pasinaudotume Jo teikiamomis begalinėmis malonėmis. Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje Šventasis Tėvas ragino šiuolaikinį jaunimą leistis būti palytėtiems Jo gailestingumo ir per pasitikėjimą tapti artimais su Juo.

Ganytojas pabrėžė, kad daugelis popiežiaus Pranciškaus minčių liečia mūsų santykį su Dievu, o taip pat primena apie atlaidumą, gailestingumą artimui. Visus metus jis vis kartodavo apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai, ypač atkreipiant dėmesį į varginguosius, o taip pat aplankant ligonius, apleistuosius, kenčiančius ir patiriančius didžiulį vienišumą ir t.t

Šių ir panašių minčių suvokimas ir realizavimas - tai ir esąs būdas, kaip išbudinti paties savo, krikščionio, miegančią sąžinę. Vyskupijos ganytojas homiliją baigė tarsi priesaku ateičiai, širdingu paraginimu pagal popiežių Pranciškų: „Gailestingumo darbai seni, bet visada aktualūs. Nekriskime į abejingumą, bet grąžinkime džiaugsmą. Kiekvienas galime būti Dievo gailestingumo įrankiais, apaštalais“.

Simboliška, kad Gailestingumo metus Vilkaviškio vyskupijos tikintieji pakviesti užbaigti bendra piligrimyste į Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje. Šeštadienį, lapkričio 19 d. už Vilkaviškio vyskupiją aukojamoms Šv. Mišioms ( 11 val. Šv. Teresės bažnyčioje) vadovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, giedos Vilkaviškio katedros choras.

Birutė Nenėnienė