2017 Gruodis

• Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Gruodžio 3 d. – Pirmas Advento sekmadienis ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai. Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje prieš ir po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Gruodžio 3 – 24 d. rytais – Rarotinių pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas:
- Sekmadieniais – 8.20 val. išstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.
• Gruodžio 4 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Gruodžio 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Gruodžio 7 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Gruodžio 8 d. – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Iškilmė.
- 9 ir 18 val. Šv. Mišios į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
• Gruodžio 10 d. – 9-14 val. Caritas visus kviečia į parapijos salę, kur vyks rankdarbių ir drabužių „Kalėdinė mugė“. Visos surinktos lėšos bus skirtos Carito veiklai paremti.
• Gruodžio 22-24 d. – Advento rekolekcijos.
- 22 d. 8 val. Šv. Mišių nebus. Šv. Mišios 9, 10 ir 11 val. (Rekolekcijos moksleiviams)
- Rekolekcijas pradėsime šeštadienį (23d.) 9 val. Šv. Mišiomis ir Himnu į Šv. Dvasią. Šv. Mišios sekmadienio tvarka – 9, 12 ir 18 val.
- Rekolekcijų vedėjas – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
- Rinkliava skirta seminarijos, studijuojančių kunigų ir jaunimo sielovados reikmėms.
• Gruodžio 24 d. – Kūčios.
- Šv. Mišios tik 9 ir 12 val. Vakare 18 val. Šv. Mišių NEBUS.
- 22 val. Prakartėlės pašventinimas ir pirmosios Kalėdų Šv. Mišios.
• Gruodžio 25 d. – Kristaus gimimas – Šv. Kalėdos.
- 9 val. Šv. Mišioms vadovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
• Gruodžio 26 d. – Antroji Kalėdų diena. Šv. Stepono, pirmojo kankinio šventė.
- Šv. Mišios sekmadienio tvarka – 9, 12 ir 18 val.
- 11 val. Šv. Mišios Antupių ir Pūstapėdžių koplyčiose.
• Gruodžio 27 d. – Šv. Apaštalo ir evangelisto Jono šventė.
- Pagal tradiciją 18 val. Šv. Mišiose bus šventinamas vynas.
• Gruodžio 28 d. - Šv. Nekaltųjų vaikelių, kankinių šventė.
• Gruodžio 31 d. - Šventosios Šeimos: Jėzaus, Marijos ir Juozapo šventė ir Paskutinė metų diena.
- Prieš vakaro Šv. Mišias bus giedamos egzekvijos už visus šiais metais mirusiuosius.
- Šv. Mišiose melsimės padėkos ir atsiprašymo intencijomis. Jas užbaigsime himnu „Tave Dieve garbinam“.
• Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji Metai.
- Visas Šv. Mišias pradėsim himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“
- Už pamaldų dalyvavimą Šv. Mišiose, kuriose kalbamas arba giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ suteikiami visuotiniai atlaidai.
Laimingų Naujųjų Metų!!!