2016 Gruodis

• Lapkričio 27 - Gruodžio 24 d. rytais – Rarotinių pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas:
- Sekmadieniais – 8.20 val. įstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.
• Lapkričio 27 d. – Pirmas Advento sekmadienis:
- 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai ir Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelės. Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje prieš arba po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
• Lapkričio 30d. – šv. apaštalo Andriejaus šventė.
• Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau


2016 Lapkritis

• Lapkričio 1 - 30 d. – 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukojusiųjų už mirusius intencijomis.
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų šventė ir pirmasis mėnesio antradienis:
- Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- 9 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių – vėlinių procesija.
• Lapkričio 1 – 8 d. – Vėlinių oktava (aštuondienis). Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems.
- 1 – 2 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai, aplankant bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbant „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“.
- 3 – 8 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimeldžiant už mirusiuosius.
• Lapkričio 2 d. – Maldos už Mirusius diena – Vėlinės:
- Visos (9, 12 ir 18 val.) Šv. Mišios aukojamos už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
- 9 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. vyskupas Rimantas Norvila.
- Kiekvienas kunigas šią dieną aukoja trejas Šv. Mišias: popiežiaus intencija, už aukotojų mirusiuosius ir už visus mirusius.Skaityti daugiau


2016 Spalis

Spalio 1 - 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.
- Kviečiame Rožinį kalbėti kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.
• Spalio 1 d. – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės minėjimas ir pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Spalio 2 d. – Šv. Angelų sargų (policijos) diena ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją, pašaukimus ir už policininkus.
• Spalio 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Spalio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Spalio 6 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis.
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).Skaityti daugiau