2017 Kovas

• Kovo 1 d. – Pelenų diena – Gavėnios pradžia.
- Privalomas pasninkas.
- Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val.
- 12 val. Šv. Mišiose bus šventinami pelenai ir atgailos ženklan barstomos tikinčiųjų galvos.
- Prasideda Velykinės išpažinties laikas, pasiruoškime patys ir padėkime ligoniams, negalintiems atvykti į bažnyčią, kad Šv. Velykas pasitiktume tyromis širdimis ir švariomis sąžinėmis.
• Gavėnioje:
- Graudūs verksmai – sekmadieniais po sumos Šv. Mišių metu adoruojant Švč. Sakramentą.
- Kryžiaus kelias – penktadieniais 17.20 val., sekmadieniais po 9 val. Šv. Mišių.
- Kryžiaus kelias Šv. Kryžiaus bažnyčioje – sekmadieniais 12.20 val.
• Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Kovo 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmė ir pirmasis mėnesio šeštadienis.
- 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Kovo 5 d. – I Gavėnios ir pirmasis mėnesio sekmadienis.
- 9 val. Šv. Mišiose melsimės į šv. Kazimierą aukojusiųjų intencijomis, bei už parapiją ir pašaukimus.
• Kovo 6 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Kovo 7 d. – Pirmasis mėnesio antradienis.
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena:
- 12 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą.
• Kovo 19 d. – Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio šventė ir III Gavėnios sekmadienis. Šv. Kryžiaus bažnyčioje atlaidai.
- 9, 12 ir 18 val. Katedroje Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusiųjų intencijomis.
- 13 val. Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusiųjų intencijomis.
Kovo 21 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Paslauską.
• Kovo 25 d. – Viešpaties apsireiškimo iškilmė:
- 18 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
• Kovo 31 – Balandžio 2 d. – Gavėnios rekolekcijos
- Rekolekcijas ves Palemono klebonas kun. Darius Vasiliauskas.
- Šeštadienį (balandžio 1 d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.
• Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
- 12 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją ir pašaukimus.
• Balandžio 8 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis:
- Šv. Mišiose šventinamos verbos.
- 12 val. Šv. Mišiose po iškilmingo verbų pašventinimo eisime Verbų procesiją.