2017 Rugsėjis

• Rugsėjo 1-8 d. – Trakų Švč. M. Marijos, Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai.
- Šv. Mišios 10, 12, 17 ir 18 val.
• Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena bei pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- 9 val. Šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir pedagogus.
• Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
- 16.30 val. Paežerių dvaro festivalio koncertas Katedroje
• Rugsėjo 4 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Rugsėjo 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvijomis.
• Rugsėjo 7 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis
- Po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val Šv. Mišios už sergančius ir slaugytojus. (lapelius su sergančių vardais už kuriuos norėtumėte pasimelsti, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Rugsėjo 7-15 d. – Didieji Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
- Šv. Mišios 8, 9, 10, 12 ir 18 val.
• Rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
• Rugsėjo 12 d. – Švč. Mergelės Marijos vardo minėjimas.
- 8 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
• Rugsėjo 14 d. – Šventojo Kryžiaus išaukštinimo iškilmė.
- Atlaidai Šv. Kryžiaus bažnyčioje rugsėjo 17d. 13val.
• Rugsėjo 15 d. – Švč. M. Marijos Sopulingosios minėjimas.
• Rugsėjo 17 d. – 16.30 val. Vargonų koncertas katedroje. Vargonininkės Diana Encienė ir Indrė Gerikaitė.
• Rugsėjo 21 d. – Apaštalo ir evangelisto Mato šventė.
• Rugsėjo 23 d. – 11 val. Tėvelius, kurie planuoja šiais mokslo metais savo vaikus leisti ruoštis Pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai Šventajai Komunijai kviečiame į susirinkimą parapijos salėje.
• Rugsėjo 26 d. – Dekanato kunigų susirinkimas.
- 12 val. Šv. Mišiose, melsimės už kan. Joną Baranauską minint 10-ąsias mirties metines..
• Rugsėjo 29 d. – Šv. Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė.
• Spalio 1 - 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.
- Rožinį kalbėsim kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.