Mažasis Katalikiškas Kino Teatras

Lietuvai brangų, Kovo 11-osios vakarą tautiečiai rinkosi į Vilkaviškio parapijos namus, – čia juos Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoriai pakvietė į kino vakarą. Šio šeimos centro savanoris ir sielovados renginių koordinatorius Artūras Mickevičius kino vakarą pradėjo pakviesdamas kartu sugiedoti Tautišką giesmę. Pagarbiai sugiedojus Lietuvos himną, organizatorius pristatė filmą „Pjūklo ketera“. Tai filmas apie ypatingai stiprų tikėjimą ir jo reikšmę kariškio gyvenime. Angliška patarlė „There are no atheists in foxholes“ (angl. Apkasuose nėra ateistų) iš dalies iliustravo ir filmo siužetą.

Savo tikėjimu ir įžvalgomis pasidalinti pakviestas Konradas Lekešius šiuo metu studijuojantis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje teigė, kad tikėjimas būtinas, kad neišprotėtum, kad pajėgtum atsilaikyti, ypatingai sunkiose, kartais, atrodo, net neįmanomose žmogui situacijose. Taip pat pridūrė „kovojame ne dėl to, kad nekenčiame priešų, bet dėl to, kad mylime tuos, kurie už mūsų. Didžiausia meilė – mirti už kitą. Taigi kova arba karas yra meilės aktas.

Filmas paremtas tikra istorija ir kupinas daug veiksmo. Netrūko ne tik žiaurių scenų, bet ir vertybiško bei meile paremto požiūrio į karą, kaip Konradas ir paliudijo. Atrodo, neįtikėtina, kad bent dalis to, ką matėme galėjo būti tikra. Filmas buvo intensyvaus siužeto, taigi po geros valandos susirinkusieji buvo pakviesti pasivaišinti Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanorių paruoštomis vaišėmis. Trumpai užkandę, pabendravę ir pasidalinę įžvalgomis tęsėme filmo peržiūrą. Tuo tarpu šeimų atsivesti vaikučiai buvo užimti kūrybiškomis ir vertybiškomis savanorių organizuotomis veiklomis. Vienas iš šeimos centro tikslų, – renginiai, į kuriuos būtų galima ateiti visai šeimai, džiaugiamės galėdami tėveliams bent trumpam pasijausti tarsi pasimatyme.

Sielovados renginių koordinatorius vakarą užbaigė primindamas, kad kovą be ginklų kovojome Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir ypatingai sausio 13-ąją ir atrodytų keista, bet laimėjome. Artūras priminė, kad ir šiuo metu daugybėje pasaulio vietų vyksta karai, neramumai, žiaurumai, kuriuose kenčia ne tik nekalti žmonės, bet ir patys kariai, todėl organizatorius pakvietė kartu sukalbėti Sveika Marija ir paprašyti visiems jiems stiprybės ir Dievo palaimos.

Kviečiame ir toliau aktyviai dalyvauti kino vakaruose, taip pat ir kituose mūsų organizuojamuose renginiuose. O jeigu turite noro ar galimybių, prisijunkite prie mūsų savanorių komandos ir kartu kovokime šiandienines kovas be ginklų.

Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoris Evaldas Plečkaitis