Akcija „Gerumas mus vienija"

Pirmąjį Advento sekmadienį „Caritas" Lietuvoje jau 19-ą kartą pradės vykdyti vargstantiems paremti skirtą labdaros akciją „Gerumas mus vienija". Ji Lietuvoje yra vykdoma nuo 1997 metų. Akcijos metu platinamos žvakelės, norint atkreipti žmonių dėmesį į šios organizacijos tarnystę ir surinkti aukų gailestingumo darbams tose parapijose, kur žvakelės yra platinamos. Šiais metais kviečiame Jus žvakelių platinimą susieti su Advento vainiko tradicijos puoselėjimu šeimose. Vilkaviškio vyskupijos „Caritas" aukas už žvakeles naudoja taip pat pagal paskirtį labiausiai skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti visoje vyskupijoje. Šios aukos patenka į specialų fondą „Gerumas mus vienija" ir nėra naudojamos darbuotojams išlaikyti ar kitoms veikloms remti. Šiais metais prie žvakelės bus dovanojamas lankstinukas, supažindinantis su Advento vainiko prasme. Visi įsigijusieji akcijos „Gerumas mus vienija" žvakelę, kviečiami Advento sekmadienius pradėti su malda prie bendro šeimos stalo, uždegant šią žvakutę Advento vainike. Taip norime paskatinti šeimas, bendruomenes ir vienišus žmones giliau išgyventi Advento laiką – maldos ir bendrystės persmelktą Šv. Kalėdų laukimą. Akcentuojame, kad akcijos „Gerumas mus vienija" žvakelės nepardavinėjamos, o įsigyjamos už auką, kaip realios pagalbos ir vilties suteikimo bendruomenės vargstantiems ženklas. Tebūna Adventas ir ši gerumo akcija paskata mūsų parapijose ugdytis maldos bendrystės šeimose ir dalijimosi su vargšais bei artimo meilės dvasią.Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Arvydas Liepa